Püskürtme Yağlama

Dişlilerin sorunsuz çalışması için yağlama önemli unsurlardan biridir.  Dişlilerin yağlanmasında tercih edilen püskürtme yağlama sistemi, yağlayıcıyı otomatik olarak dişlilere püskürtmek üzere tam otomatik bir sistem olarak tasarlanmaktadır.
Püskürtme yağlama sistemi ile dişli yüzeyinde bir film tabakası oluşturarak dişlilerin temasında en az hasar amaçlanmaktadır.
Püskürtme yağlama sistemleri çoğunlukla; çimento fabrikalarında, madencilik endüstrisinde, gübre fabrikalarında, gemilerde ve açık deniz platformlarında kriko sistemlerinde, çelik üretiminde, atık yakma ve kompostlama tesislerinde büyük dişli tahriklerinde kullanılmaktadır.
 
Püskürtme Yağlama Sistemiyle;

  • Uzun süre sürdürülebilir güvenilirlik
  • Dişlilerde iyileştirilmiş kullanım ömrü
  • Daha düşük bakım ve onarım maliyeti
  • Yüksek nitelikli teçhizat personeli diğer görevleri yerine getirebilir
  • Tahrik pinyonu ve çevre dişlilerde aşınmanın azaltılması
  • Yüksek viskoziteli yağlayıcıların kullanımında, ısıtma ve izolasyon sistemleri ile pulvarizasyon ve basılabilirlik kabiliyetleri arttırılabilir.
  • Sistemin ve yağlama performansının elektriksel kontrol yöntemleri ile izlenmesi mümkündür.
  • Kısa aralıklarla az ve doğru miktarda yağlayıcıyı israf etmeden, doğru uygulama yüzeyine ulaştırılır.
  • Sistemler değişen ortam ve yağlayıcı koşullarına uygun olarak dizayn edilerek yağlayıcının doğru açı ve mesafeden püskürtme yüzeyine ulaştırılması sağlanır.