Endüstri 4.0 temel olarak, Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir...

Endüstri 4.0 temel olarak, Bilişim Teknolojileri ile Endüstriyi bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Ana bileşenlerinden ilki Yeni Nesil Yazılım ve Donanım, yani bugünün klasik donanımlarından farklı olarak daha düşük maliyetli, az yer kaplayan, az enerji harcayan, az ısı üreten, ancak bir o kadar da yüksek güvenilirlikte çalışan donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak işletim ve yazılı sistemlerinin kaynak ve bellek kullanımı açısından tutumlu olması hedefidir. İkincisi ve belki de en önemli bileşen ise Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things). Yeryüzündeki tüm cihazların birbirleriyle bilgi ve veri alışverişi için kullanıldığı, her türlü araç gerece entegre edilmiş, sensör ve işleticilerle donanmış, İnternet bağlantılı akıllı elektronik sistemler. Bu sisteme kısaca Siber-Fiziksel Sistemler de diyebiliriz.

Üretim sürecinde fabrikalardaki makinelerde siber-fiziksel sistemlerin kullanılması demek insanlardan neredeyse bağımsız olarak kendi kendilerini koordine ve optimize ederek üretim yapabilecek “akıllı fabrikalar” demektir. Endüstri 4.0 prensiplerinin tam olarak benimsenmesinden sonra, üretim süresi, maliyetler ve üretim için ihtiyaç duyulan enerji miktarları ciddi oranda azalacak olup, kalite de bir o kadar artacaktır.

Endüstri 4.0, endüstride mevcut birçok alanda kolaylıkla uygulanarak maksimum fayda sağlanabilir. Bunların arasında en yaygın olanlardan bir tanesi de sürekli dönen ve tesis içerisindeki proseste kritik role sahip olan ekipmanlara, uygun vibrasyon ve sıcaklık sensörleri monte edilerek devamlı veri alınmasıdır. Ekipmandan toplanan veriler uygun yazılımlar aracılığıyla analiz edilerek, mevcutta olan ya da yakın zamanda oluşabilecek sorun/arızalar hakkında ilgili personellere önleyici bakım kapsamında gerekli verileri paylaşarak, tesiste oluşabilecek plansız duruşların, dolayısıyla üretim kayıplarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Tesis içerisinde bulunan ve benzer amaçlar için kullanılan sistemlerin üzerindeki kontrol modülleri, Bluetooth ya da Gateway teknolojileri ile ortak bir arayüzde toplanıp, ekipmanların genel durumunun tek bir ekranda görüntülenmesi sağlanabilmektedir. Görüntülenen bu veriler ışığında, özel yetkilendirilmiş personeller, gerekli durumlarda ekipmanın yanına gidilmesine gerek kalmadan gerekli ayar değişikliğinin yapılması mümkün kılınmaktadır. Bu yöntem ile ekipmanda gerçekleşen tüm durumlar kayıt altına alınabilmektedir. Özellikle kayıt altına alınan arıza durumları analiz edilerek, yaşanılan arızanın hangi durum ve koşullar altında meydana geldiği ortaya çıkarılıp, bundan sonra bu durumların yaşanmaması adına nokta atışı çözümler sağlanabilmektedir. Ayrıca bu arıza ve talep edilmesi durumunda belirlenen uyarı seviyeleri gerçekleştiğinde, sistem üzerinde tanımlanmış ilgili kişilere mail ya da SMS ile bilgi gönderilerek, ekipmana kısa sürede müdahale etme durumu söz konusu olup, iş yoğunluğu ya da personel eksiliğinden kaynaklı, sorunların göz ardı edilmesinin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.   

Yukarıda bahsedilen ve benzeri birçok uygulama alanında kullanılması her geçen gün yaygınlaşan Endüstri 4.0 hakkında daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz.