Demiryolunda Yağlama

20/06/2022

Demiryolu Sektöründe Riskleri Yağlama Sistemleriyle Azaltın

Gresan Yağ ve Makina San. ve Tic. A.Ş, Ankara’daki Merkezi ve İstanbul’da bulunan Satış Ofisi ile 40 yılı aşkın süredir, yağlama sistemleri ve özel yağlayıcılar konusunda Türkiye pazarına, kurulduğu günden itibaren, demirçelik, çimento, maden gibi ağır sanayi başta olmak üzere, gıda, lastik, demiryolu sektörlerinin de yer aldığı birçok alana hizmet vermektedir. Konusunda donanımlı 60’ı aşkın personeli ile birlikte, yurtiçi ve yurtdışında çeşitli sektörlerde kurulum ve yağlayıcı tedariği sağlamaktadır.
Son 10 yıllık süreçte, ülkemizde şehir içi ve şehirlerarası raylı sistem yatırımları her geçen gün artmakta ve buna bağlı olarak, hat kenarı ve araç üstü yağlama sistemleri ile demiryolu sektöründe kullanılacak yağlayıcılara ihtiyaç doğmaktadır.
Bilindiği üzere, raylı sistem ekipmanları için en büyük sorun, ray-teker ilişkisinden kaynaklı oluşan sürtünme kuvveti, dolayısıyla yüksek enerji tüketimi, aşınma ve gürültü problemleridir. Yaşanılan bu durumları minimize etmek için yağlama sistemleri ve demiryolu uygulamaları için üretilmiş yağlayıcılar kullanılmaktadır.
Ray yağlama sistemleri sayesinde, devamlı yüksek yük altında temas halinde olan ray ve teker arasında, düşük miktarda yağlayıcı sevk ederek, yağlama filmi oluşturulmaktadır. Aşınma yönetimi için, kurp bölgelerinde yalnızca dış rayda, bodenin yoğun olarak temas ettiği bölgede oluşturulan yağlama filmi, rayın üst yüzeyine ulaşmayacağından, frenlemeye etkisi oldukça düşük olacaktır. Gürültü yönetiminde ise, iç rayda kurp bölgesinde oluşan slip-stick etkisinden dolayı meydana gelen gürültüyü, ray üzerine uygun miktarda yağlayıcıyı, doğru pozisyondan vererek sonuç alınmaktadır. Sabit ray yağlama sistemleri, hat üzerinden geçecek aracın dingil yüküne bağlı olarak, ray delinerek ya da delik delinmeden uygun aparatlar ile yağlayıcının uygun noktalara sevk edilmesini sağlar.
Diğer bir yağlama yöntemi ise, araç üzerine yerleştirilen tank içerisindeki sıvı gresi, hava yardımı ile, kurp, mesafe ve zamana bağlı olarak, tekere püskürten boden yağlama sistemleridir. Ancak kullanılan yağlayıcı tipi, hat kenarı ray yağlama sistemlerine göre daha düşük kıvamlılık seviyesinde olduğundan, tekeri korumaya yönelik bir sistem olarak düşünülebilir.
Teorik olarak, ray ve teker ilişkisinden doğacak aşınma ve gürültü problemlerinin yönetimi için, en uygun senaryo, hat üzerinde bulunan kritik ve dar yarıçaplı kurplara hat kenarı ray yağlama sistemi ve hat üzerinde çalışan araçların belirli bir kısmına boden yağlama sistemi kurulması önerilmektedir. Bununla ilgili çalışmalar uzman ekipler tarafından, bölgenin koşulları değerlendirilip, karar verilebilir.
Güçlü kadrosunu, yıllar içerisinde kazandığı tecrübe ile birleştiren Gresan, şimdiye kadar, tramvay, metro ve konvansiyonel hatlar dahil olmak üzere, 100’ün üzerinde hat kenarı ray yağlama ve boden yağlama sistemi kurmuş ve bu sistemlerin tamamını hala çalışır vaziyette tutmak için gerekli kontrol ve bakım hizmetini sunmaktadır. Bunun ile birlikte Gresan, yağlama sistemi konusunda en başarılı olan SKF/Lincoln ve 1834 yılından itibaren özel yağlayıcı üretimi gerçekleştiren Carl Bechem’in distribütörlüğünü 30 yılı aşkın süredir yapmakta ve bu iki alanı sentezleyerek, optimize çözümler sunabilen Doğu Avrupa ve Orta Doğu’daki en yetkili firmadır.